مبارک مسئولین باشد

۱۳٩۳/۱/٢٥ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | آرمان غریبی نیا | نظرات () |

خدایا یعنی میشه معرفت این اصفهانی و اون انزلی چی ها امروز  ازبین نره

میشه ما ببریم

میشه ما بمونیم

خدایا نکنه بشیم مث سپیدرود

۱۳٩۳/۱/٢٢ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | آرمان غریبی نیا | نظرات () |

می شه با خدا

گاهی خلوت کرد

توی آغوشش

استراحت کرد

۱۳٩۳/۱/۱٤ | ٩:٤٠ ‎ب.ظ | آرمان غریبی نیا | نظرات () |