دیگه دارم داغ میکنما

روز چهارشنبه بعد امتحان مقررات بهداشت

پایین اومدم یه برگه دادن گفتن دفاعیه خودتو بنویس

گرچه با استاد که حرفیدم گفت:(بوشو آرمان من چاکونم د بوشو دیگه)آرمان برو دیگه من درستش میکنم.

بگم گ...و...ر....بابای دانشگاه و بی خییالش شم

/ 0 نظر / 4 بازدید