چه روز گندی( به زبون رشتی)

امروز که ویریشتم خواب جا حتو سر درد داشتیم صبح هم که فلانی مانستن ک....ی...ر...ی   تر از همیشه

 

می دیل خوش بو استقلال بره

اما ببا خته نیمه اول نیدم

می فامیل سوم بو جوان بنده خدا 24 سال داشتی سرطان خون بیگیفته بمرده

می اصاب داغان آبوسته

انم از امی تیم

هی ی ی ی ی ی ی ی ی

حتو خوردن دریم زن هر جایی مانستن از ا روزگار

هر کی فاره سه گه غم نخور

به مگه  آبرار

جمعه بشم داماش ه بازی بیدینم عضدی میان

بیدینم اون چی کنه

آرمان_ محله دار سازی رشت

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g

ahmad

g