پاییز دلتنگی

پاییز دلتنگی رویات بهارم بود

تو هق هق ابرا عطرت کنارم بود

میشه بمیرم با رویای تو اما

ای کاش آغوشت سنگ مزارم بود

/ 5 نظر / 10 بازدید
Baran

می خواهم عمرم را با دست های مهربان تو اندازه بگیرم برگرد ! باور کن تقصیر من نبود من فقط می خواستم یک دل سیر برای تنهایی هایت گریه کنم نمی دانستم گریه را دوست نداری حالا هم هروقت بیایی عزیز لحظه های تنهایی منی اگر بیایی من دلتنگی هایم را بهانه می کنم تو هم دوری کسانی که دور نیستند در راهند رفته اند برای تاریکی هایت یک آسمان خورشید بیاورند یادت باشد من اینجا کنار همین رویاهای زود گذربه انتظار امدن تو خط های سفید جاده را می شمارم... ---------------------------------------------------

Baran

این روزها زیاد می‌خوابم ... خیلی‌ زیاد و تمام نیستی‌‌های تو در خواب‌هایم هست میشوند تو به معنای واقعی‌ کلمه رویای منی رویای من !!!

مهدخت

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند