مه آفرید بدرود

هیچ کس نمی داند که در پشت پرده حوادث چه می گذرد.

امروز به من ثابت شد که درباره هیچ کس نباید از روی اسناد و شواهد قضاوت کرد.

 

در گذشت(شهادت) ..مه آفرید امیر خسروی.. را به تمام وارشی ها و دوستداران داماش تسلیت می گوییم.

/ 0 نظر / 162 بازدید