دستمالی که جوک(جک) بود

امروزه برای اینکه به هر جا برسیم باید دستمال را بزنی
نمیدونم چرا ولی گویا ادم بدی است که با زدنش میتوانی پله های ترقی را به سرعت بالا بروی
حیف که من دستمال ندارم
ولی حتما روزی دستمال میزنم
نه برای اینکه به جایی برسم برای اینکه دیگر دستم را ول نکند تا برود و زیر درخت آلبالو گم شود

آمی غریب خزان 1393 از قطعه دستمالی که جک بود
خلاصه شده و سانسور شده

/ 0 نظر / 13 بازدید